Sibirya'dan Anadolu'ya Taştaki Türkler

Sunuş

Tarih, toplumları millet yapan en önemli olgudur. Geçmişte oluşan izler, hatıralar"ortak bilinç"in oluşmasını sağlar. Bu ortak bilincin, sosyal ve kalıcı eserlerdenoluşan iki yönü vardır. Sosyal yönümüz değişimler geçirebilir ama tarih içinde bıraktığımız kalıcı izler, geçmişe vurulan mühürler gibidir ve her zaman bizimdir, bize aittir. İşte bu kalıcı eserler, geleceğimizi inşa etmemizde bize yol gösterir.

Binlerce yıl önce dağların doruklarında atalarımızın bıraktığı izlerin ortaya çıkmasını sağlamak, bize çok büyük heyecan vermişti. O heyecanımızın karşılığını da sizlerden gelen takdir, teşekkür ve iltifatlara mazhar olarak yaşadık. "Sibirya'dan Anadolu'ya Taştaki Türkler" kitabının ilk baskısını yapmak ve ilgililerine ulaştırmak, hayatımda yaptığım en doğru işlerden biri oldu. Basıldığı ve dağıtıldığı günden bu yana, isteklerin ardı arkası kesilmedi. Aynı kitabın tekrar basılması ise bize oluşan yoğun taleplerden kaynaklanmıştır.

Bir kere daha elimizi taşın altına koymak ve ilgililerine kitabın ulaşmasını sağlamak için ikinci baskı için gereken hazırlığı yaptık. Gücümüz yettiğince Türk Kültür ve Medeniyetine ait eserlerin sizlerle buluşması için desteğimizi esirgemeyeceğiz, yeni eserler için de kaynak oluşturmaya gayret edeceğiz. İnanıyoruz ki Türk Kültür ve Medeniyetine ait eserler çoğaldıkça geleceğin daha güzel olacağına dair inancımız artacak, kendimize olan güven duygumuz yükselecektir.

Duran düşer, biz yürümeye değil, koşmaya devam ediyoruz…
Saygılarımla...

Cevdet ERDEM DEKON İNŞAAT Yön.Kur.Başkanı

Kitap Hakkında

Türk kültür tarihiyle ilgili önemli konulardan biri karşılaştırmalı çalışmaların eksikliğidir. Bu eksiklik önemli ölçüde "Sibirya'dan Anadolu'ya Taştaki Türkler" adlı eserle doldurulmuştur.Türkler tarihi hafızlarından kaynaklanan bilgileri yazıyı kullanmadan önce taşlara kazımıştır. Bu gelenek yazının oluşmasına kaynaklık ettiği gibi zamanla yazıyla da beraber devam etmiştir. Sibirya'dan Anadolu'ya Taştaki Türkler adlı eser Türk tarihinin ilk kaynaklarını ilgililere sunması açısından son derece önemli bir eser olup, Türkiye'de sanat tarihi, resim tarihi, dil tarihi ve kültür araştırması yapanlara da önemli belgeler sunmaktadır.2008 Yılında yayınlanan ve Türk Kültür Tarihi üzerinde yeni baştan tartışmalar başlatan Türk Tarihinde Devrim, Türk Tarihinin Derin Kökleri gibi nitelemelerle basında tartışılan Sibirya'dan Anadolu'ya Taştaki Türkler kitabı, aynı zamanda 2008 yılı Sedat Simavi Sosyal Bilimler Araştırma ödülüne layık görüldü.

Türk tarihi nerede, nasıl başlar? Sorusunun cevabı bu eşsiz eserin sayfalarında sergilenmektedir.

Büyük kısmını birlikte yaptığımız saha gezilerinde sayısız resim alanını birlikte inceledik, o fotoğraflarını çekti. Doğuda Ulan Ude'den Anadolu'nun topraklarına kadar Avrasya coğrafyasının derinliklerinde gizli ve gizemli tasvirlerin fotoğraflarının yer aldığı eser, ilk basıldığında hakkettiği değeri gördü. İkincisinde daha fazla göreceğine eminim. Kitabın sayfalarındaki her bir resmin sanat değeri taşıdığı muhakkaktır. Onları çekenin ve bu eseri meydana getirenin duygularını, heyecanını en önemlisi Türk Kültür Tarihine karşı hizmet aşkını yansıtmaktadır.
Prof.Dr. Ahmet Taşağıl ( Mimar Sinan Ünv. Fen-Ed. Fak. Tarih Bölümü Başkanı )

Türkler tarihi hafızalarından kaynaklanan bilgileri yazıyı kullanmadan önce taşlara kazımıştır.Bu gelenek yazının oluşmasına kaynaklık ettiği gibi zamanla yazıyla da beraber devam etmiştir. Sibirya'dan Anadolu'ya Taştaki Türkler adlı eser Türk tarihinin ilk kaynaklarını ilgililere sunması açısından son derece önemli bir eser olup, Türkiye'de sanat tarihi, resim tarihi, dil tarihi ve benzeri alanlarda araştırma yapanlara da önemli belgeler sunmaktadır.
Dr. Mustafa Aksoy ( Marmara üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi )

Türk tarihinin Avrasya steplerindeki sessiz tanıklarını yerinde görüp inceleyerek yüksek kaliteli fotoğraflarla belgeleyen Servet Somuncuoğlu'nun bu eşsiz eseri kamuoyunda ve bilim çevrelerinde büyük ilgi görmüştür. Eser, Türklük bilincine kattığı yeni heyecanların ötesinde ciddi ve bilimsel yaklaşımıyla Türk Tarihi araştırmacıları için vazgeçilmez bir başyapıt niteliğindedir.
Doç Dr. S. Yücel Şenyurt ( Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı, Arkeologlar Derneği Genel Başkanı )

Servet Somuncuoğlu'nun "Taştaki Türkler" kitabına büyük ilgi

İlk baskısı büyük yankı uyandıran Servet Somuncuoğlu'nun kaleme aldığı "Taştaki Türkler" ikinci baskısını yaptı. Sınırlı sayıda basılan ve 300 liradan kitapçı raflarında yerini alan kitaptan elde edilecek gelir Orta Asya, Moğolistan ve Sibirya'da yapılacak yeni çalışmalarda ve Türk Tarihi ile ilgili yeni araştırmalarda kullanılacak.

Servet Somuncuoğlu; tam 4 yıl boyunca 6 ayrı ülkede 150 bin km. yol kat ederek 138 gün saha çalışma sonucu binlerce kaya resmi, damga ve figür fotoğrafladı. 2008 yılında titiz bir çalışma sonucu binlerce resim tasnif edilerek editoryal çalışmaları tamamlandı ve 550 sayfalık bir eser ortaya çıkartıldı. İlk baskısı AZ Yapı Yönetim Kurulu Üyeleri Cevdet Erdem ve Ali Coşkun'un destekleri ile bin adet basılarak büyük çoğunluğu akademik ve basın çevrelerine dağıtılmıştı. Yine kitap yoğun istek üzerine Dekon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Erdem'in destekleri ile 2. baskısını yaptı. Kitabın sponsoru Dekon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Erdem, sosyal bilimlerin resim, yazıt, heykel gibi görsel belgelerden önemli ölçüde istifade ettiğini belirterek, "Tarihçiler bu belgelerden yola çıkarak tarihsel olayları yorumlar, tarihlendirir ve yeniden kurgularlar. Maalesef ülkemizde bu konuda özellikle İslamiyet öncesi Türk Tarihi konusunda yeterli ölçüde araştırma ve çalışma yapılmamakta, sınırlı sayıdaki bireysel çaba ve desteklerin dışında yeterli kaynak ayrılamamaktadır" dedi. Cevdet Erdem ''Ben sadece durumdan görev çıkarttım, diyerek; ortada insanüstü bir emekle hazırlanmış ve tarihsel misyonu olan bir eser vardı ve bunun okuyucu ile buluşması gerekiyordu. Bu kutlu görev ikinci kez bana nasip oldu'' diye konuştu.