Saymalıtaş - Gökyüzü Atları

Saymalıtaş - Gökyüzü Atları

Kaya resimlerinden damgalara, damgalardan alfabeye geçişin belge kitabı. Dünyadaki kaya resimi alanları arasında çok özel bir yere sahip olan ve en zengini olarak tanımlanan Saymalıtaş bölgesindeki on binlerce kaya resimleri arasından iki yıllık titiz bir çalışma ile seçilmiş ve tasniflenmiş fotoğraflardan ve bölüm başlarında gözlem ve analizleri içeren yazılardan oluşan kitap bu serinin ilk kitabı olarak hazırlanmıştır.Saymalıtaş - Gökyüzü Atları ile Türk Tarihi'nin mitolojik dönemlerine uzanan veriler, yolculuklar, bilimsel etiğe uygun olarak sunulmaya çalışılmıştır.

Önsöz

Türk Tarihi'nin ana dayanak kaynakları sorunu henüz çözülebilmiş değildir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda temel olarak batılıların derlediği kaynaklar dayanak noktası olarak alınmıştır. Tarih öncesi dönemde Sibirya Steplerinden Macaristan ovalarına kadar geniş bir alana yayılan arkeolojik verilerin toplanması ve karşılaştırmalarının yapılması mevcut tarih kuramlarını alt-üst edecek nitelikte, tarihin yeni baştan yazılmasını gerektirecek zenginliktedir.

Avrasya Coğrafyası'nda, Türk tarihinin genel olarak oluştuğu kısımda üç büyük doğal duvar vardır; Tanrı dağları, Altay Dağları, Ural Dağları. Türk kültürünün tarih öncesine ait verileri bu dağlarda ve dağların kuytularındaki vadilerde gizlidir. Bugüne kadar yapılan kazı ya da yüzey çalışmalarında elde edilen verilerin hemen - hemen hepsi Rusya'daki müzelerdedir. Ne yazık ki bunların çok az bir kısmı sergilenmekte, büyük kısmı depolarda beklemektedir.

Günümüzde, sahada yer alan verilerin önemli bölümünü kaya üstü resimleri oluşturmaktadır. Kaya üstü resimler konusundaki çalışmalar da yaklaşık yüz yıllık bir zaman dilimini içermektedir. Tespit edilen üç yüz elli civarındaki alanda bulunan resimler karşılaştırılmalara imkan verecek şekilde toplu olarak yayınlanmamıştır. Tek alanı içeren çalışmalar ve yorumlar ise gerçek bir tarihi değil, yönlendirilmiş ve yönetilmiş verileri içermektedir.

Kaya resimleri konusunda ilk çalışmamız olan "Sibirya'dan Anadolu'ya Taştaki Türkler" sadece bir ufuk turu niteliğinde olup, en önemli özelliği bu alanlar arasında kaçınılmaz olarak karşılaştırmaların yapılması gerektiğine işaret etmesidir. O eserimizde bir ilk olması açısından farklı görüşlere yer vermiştik. Fakat bu anda elinizde bulunan eser ve takip edecek eserlerde kendi gözlem, mukayese ve tespitlerimizle hareket edeceğiz. Mutlaka ki faydalanacağımız birçok eser, görüş olacaktır ama temel itibariyle yeni bir senteze ulaşmaya çalışacağız. Bu da Türk Tarihi'nin mitolojik dönemlerine uzanan verileri, yolculukları sizlere sunacağımıza işaret eder.

Dünyadaki kaya resmi alanları içinde çok özel bir yere sahip olan ve en zengin alan olarak tanımlanan "Saymalıtaş", serimizin ilk kitabı olarak sizlere sunulmuştur. Bugüne kadar on bir ayrı ülkede yaklaşık yüz ayrı alanda yapmış olduğumuz çalışmaları içeren kitaplarla bir set oluşturmayı düşünmekteyiz. Türk Tarihi'nin tarih öncesi verilerinin oluşması ile tarih yazcılığında yeni bir dönemin başlaması en büyük dileğimizdir. Bu dileğe uygun olarak "Taştaki Türkler" kitabımızda olduğu gibi yine fotoğrafların bilimsel çalışmalarda, kaynak ve fotoğrafçı ismi belirtilerek, makul sayı ölçüsü dikkate alınmak kaydıyla serbestçe kullanılmasını sağladık.
Saygılarımla… Servet Somuncuoğlu

Sunuş

Güçlü devletin günümüzdeki yüksek önemini ancak küreselleşmenin ve onun özündeki serbest piyasa ekonomisi kuralların birey üzerindeki acımasız tavrını göz önünde bulundurursak tam anlayabiliriz.

Bu nedenle devletimizi; Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatacak, koruyacak, güçlendirecek ve onun gerçek kardeşi Orta Asya Cumhuriyetleri ile olan bağlarını kuvvetlendirecek her türlü anlamlı çabaya destek vermek, sadece devletin veya ülkenin aydınlarının değil, güçleri oranında tüm iş adamlarımızın da görevidir diye düşünüyoruz.

Tarihimizi iyi bilmek ulus devletin temel yapıtaşlarından olan "Tarih Birliği"nin ilk şartıdır. Bu önemli konuda araştırmalar yapmak, yeni bulgular elde etmek, belgelemek, arşivlemek, yorumlamak ve orijinal kaynakları korumak bizce en hakiki görevlerimiz arasındadır.

Kırgızistan'da, Tanrı Dağları'nın kollarından Aladağlar üzerinde 3500 rakımda yer alan "Saymalıtaş Kaya Resimleri" hiç şüphesiz ki Türk Kültür Tarihi'nin en önemli belgeleri arasında yer alıyor. ınsanoğlu'nun entelektüel düşünce adına ilk adımları olan kaya resimleri dünyanın dört bir yanında vardır.

Birçokları bugüne kadar ortaya çıkarılmıştır ama Asya'nın derinliklerinde yer alanlar her ne hikmetse Türkiye ve dünya kamuoyu ile bugüne kadar paylaşılmamıştır. Hiç kimsede bir art niyet ya da kötü bir düşünce aramıyoruz, biz bizi anlatmazsak, biz bizi göstermezsek bizi kimse anlatmaz, göstermez.

Biz "Saymalıtaş – Gökyüzü Atları" kitabı ile öncelikle tarihsel öncelik haklarımızı ortaya koymak sonrasında ise insanlığın geleceği ve mutluluğu, barış içinde bir dünya için geçmişteki gücümüze ulaşmak dileğiyle hareket ediyoruz. Türk kültürü hoşgörü, bilgi, sevgi, insan hakkına saygı demektir. Bütün bu unsurları atalarımızın binlerce yıl kayalara kazıdığı resimlerde görüyoruz. Binlerce yıl önce insanlığın gelişmesi, ilerlemesi adına kayalara resimler çizen atalarımız, bugün ulaştığımız uygarlık adına ilk ve en önemli adımları atmışlardır. Bugün kullandığımız yazı sistemleri olan alfabelerde yer alan her bir harfin oluşumunun arkasında binlerce kaya resmi çizimleri vardır. Atalarımız kendi inanç ve bilgi dünyaları adına dağların zirvelerinde yaptıkları resimlerle dünya uygarlık ve aydınlanma sürecine çok büyük katkılar sağlamışlardır. Elinizdeki kitap bu gerçeği belgeleyen ve anlatan en önemli eserlerden biridir. Eseri ortaya koymak için yıllarını veren kişi ise değerli araştırmacı Servet Somuncuoğlu'dur.

Bu eserin Türkiye Cumhuriyeti'ne ve aynı zamanda Orta Asya'daki kardeş Cumhuriyetlerimize anlamlı bir hizmet olmuş olmasını diliyorum. Bizi birbirimize daha da yakınlaştırmasını, birbirimize olan sevgimizi, bağlarımızı, kardeşliğimizi daha da derinleştirmesini umut ediyorum.
Saygılarımla... Ali COŞKUN - AC YAPI Yönetim Kurulu Başkanı