Orhun Anıtları Poster Seti

Orhun Anıtları Poster Seti

Poster seti çalışması ile tarihimiz ve kültür birliğimiz açısından büyük önem taşıyan bu anıt taşlar, bir kere daha Türkiye ile kucaklaşacaktır. İşte bu amaçla iki ayrı sunum halinde hazırladığımız Orhun Anıtları Poster Seti'ni Türk ve dünya kültürünün hizmetine sunmuş bulunmaktayız.

70 x 100 boyutunda 10 ayrı posterden oluşan birinci set, Kültigin Anıtı ile Tonyukuk Anıtı I. Taş'ın doğu-batı-kuzey- güney yüzleri ile Tonyukuk Anıtı II. Taş batı ve güney yüzlerini içermektedir. Bu setin amacı, yazıtların aslından okunabilmesini sağlamaktır.

50 x 70 boyutunda 20 ayrı posterden oluşan ikinci set ise birinci set ile aynı özellikleri içermekle birlikte, anıtların çevresi ve 2001 yılında Türk bilim adamlarının yaptığı kazı çalışması ile ortaya çıkarılan ve bugün Ulan Bator müzesinde sergilenen Bilge Kağan Hazinesi’nden örnekleri içermektedir.

Fotoğraf altlarına düşülen küçük notlarda sadece fotoğrafın kimliği belirtilmiş, okuma bilgilerinin hiç biri özellikle koyulmamıştır. Günümüz Türkçesi ile yazıtların okumaları ayrı bir kitapçık olarak eklenmiştir. Bu bakımdan da İlköğretimden liselere ve Üniversitelere de ders aracı olabilecek bir kaynaktır.

Poster sunumunda yer alan fotoğraflar içinde Kül Tegin anıtı ayrı bir anlam taşımaktadır. Servet Somuncuoğlu'nun 2006 yılında gerçekleştirdiği fotoğraf çekimleri esnasında açık alanda yer alan Kül Tegin Anıtı, 2007 yılında Türkiye tarafından yaptırılan müzede koruma altına alınmıştır. Bu yönü ile Kül Tegin Anıtı fotoğrafları ayrı bir anlam taşımaktadır.

Doğu Göktürk Kağanlığının kuruluşunda önemli rol oynayan Kül Tegin adına (732), yine devletin kuruluşunda büyük görevler üstlenen Bilge Tonyukuk adına (725) ve devletin kurucusu Bilge Kağan adına (735) yılında dikilen anıtlar, insanlık ve Türk Milleti adına sonsuza uzanan seslerdir.

Orhun Anıtları; Türk tarihinin en önemli belgelerinin başında gelir. Dünya kültür mirası içinde de önemli yer tutmaktadır ve kültür tarihimizin taşlar üzerine yazılı anıt belgeleridir.

''Orhun Anıtları Poster Seti'' içinde ayrıca okuma kitapçığı da bulunmaktadır.

Orhun Anıtları'nın okumalarını ve günümüz Türkçesine uyarlamalarını gerçekleştiren Mimar Sinan Üni. Fen-Ed. Fak. Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. AHMET TAŞAĞIL'a ve Yıldız Üni. Fen - Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başk. Prof. Dr. MEHMET ÖLMEZ'e çalışmalarından ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.